Kemas Kini Terakhir: Januari 2023

Selamat datang ke www.hostrooster.com.

Syarat perkhidmatan berikut ("Syarat Perkhidmatan") ini, mengawal akses anda kepada dan penggunaan tapak web dan aplikasi mudah alih HostRooster, termasuk sebarang kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui www.hostrooster.com atau aplikasi mudah alih HostRooster ("Tapak") oleh HOSTROOSTER LTD Syarikat nombor 11859241 Alamat surat menyurat 79 Colthurst Crescent, Finsbury Park, Finsbury Park, London, England, N4 2FF dan anak syarikatnya, sebagaimana yang berkenaan. HostRooster Ltd. dan anak syarikatnya secara kolektif dirujuk sebagai “HostRooster" "kami" atau "kami" dan "anda" atau "pengguna" bermakna anda sebagai pengguna Tapak.

Sila semak semula Syarat Perkhidmatan dengan teliti sebelum menggunakan laman web kami. Dengan menggunakan Tapak, membuka akaun, atau mengklik untuk menerima atau bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan apabila pilihan ini disediakan untuk anda, anda menerima dan bersetuju, bagi pihak anda sendiri atau bagi pihak majikan anda atau mana-mana entiti lain (jika berkenaan), untuk terikat dan mematuhi Syarat Perkhidmatan dan Syarat Pembayaran HostRooster ini, yang terdapat di sini (“Terma pembayaran“), yang digabungkan di sini melalui rujukan. Anda juga mengesahkan bahawa anda telah membaca dan memahami kami Kenyataan Privasi. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini atau Pernyataan Privasi, anda tidak dibenarkan untuk mengakses atau menggunakan Laman ini. Sila rujuk artikel yang ditetapkan pada halaman ini untuk maklumat lanjut tentang aktiviti Tapak dan peraturan penggunaan.

Tapak ini ditawarkan dan tersedia untuk pengguna yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun umur dan umur yang sah untuk membentuk kontrak yang mengikat. Jika anda berumur di bawah 18 dan sekurang-kurangnya 13 tahun, anda hanya dibenarkan menggunakan Laman ini melalui akaun yang dimiliki oleh ibu bapa atau penjaga yang sah dengan kebenaran mereka yang sewajarnya. Jika anda berumur di bawah 13 tahun anda tidak dibenarkan menggunakan Tapak atau perkhidmatan HostRooster. Dengan menggunakan Tapak ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memenuhi semua syarat kelayakan di atas. Jika anda tidak memenuhi semua keperluan ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman ini

Pasukan Sokongan Pelanggan kami tersedia dari 9 pagi hingga 5 petang (GMT-5) jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Tapak atau Syarat Perkhidmatan. Menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami boleh dilakukan dengan menyerahkan a minta di sini.

Bahasa asal Syarat Perkhidmatan ini, serta semua teks lain di seluruh Laman, adalah bahasa Inggeris. HostRooster menjadikan terjemahan ini tersedia untuk kemudahan sahaja. Sekiranya berlaku konflik antara versi bahasa Inggeris asal dan mana-mana terjemahan, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

 • Syarat Utama
  Pembeli ialah pengguna yang membeli perkhidmatan di HostRooster.
 • Akaun Perniagaan ialah akaun Pembeli kolaboratif, yang dibuat melalui Perniagaan HostRooster, seperti yang diperincikan pada Syarat Perkhidmatan Perniagaan HostRooster (tersedia di sini).
 • Ahli Pasukan Akaun Perniagaan atau Ahli Pasukan ialah mana-mana pengguna yang dijemput atau menggunakan Akaun Perniagaan.
 • Tawaran Tersuai ialah cadangan eksklusif yang Penjual boleh buat sebagai tindak balas kepada keperluan khusus Pembeli.
 • Pesanan Tersuai ialah permintaan yang dibuat oleh Pembeli untuk menerima Tawaran Tersuai daripada Penjual.
 • Job Extras ialah perkhidmatan tambahan yang ditawarkan di atas Pekerjaan Penjual untuk harga tambahan yang ditentukan oleh Penjual.
 • Pakej Pekerjaan membolehkan Penjual menawarkan perkhidmatan dalam format dan harga yang berbeza. Pakej boleh termasuk peningkatan, yang membolehkan Penjual menetapkan harga perkhidmatan mereka pada harga asas melebihi $5.​
 • Halaman Kerja ialah tempat Penjual boleh menerangkan Pekerjaan mereka dan syarat Pekerjaan, dan Pembeli boleh membeli Pekerjaan dan membuat pesanan.
 • Job / Jobs ialah perkhidmatan yang ditawarkan pada HostRooster.
 • Halaman Pesanan ialah tempat Pembeli dan Penjual berkomunikasi antara satu sama lain berkaitan dengan Pekerjaan yang dipesan.
 • Pesanan ialah perjanjian rasmi antara Pembeli dan Penjual selepas pembelian dibuat daripada Halaman Kerja Penjual.

Gambaran Keseluruhan (Istilah utama, secara ringkasnya)
Pada HostRooster, hanya pengguna dengan akaun berdaftar dibenarkan membeli dan menjual barang. Tiada kos yang berkaitan dengan pendaftaran. Apabila anda membuat akaun, anda bersetuju untuk memberikan kami maklumat yang tepat, lengkap dan sentiasa dikemas kini. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan membuat akaun dengan matlamat untuk menipu atau menipu orang lain. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang dan semua aktiviti yang berlaku pada akaun anda, serta untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan kata laluan anda pada setiap masa. Mengenai akaun anda, kami tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang tindakan atau peninggalan di pihak anda.

 • Pekerjaan di HostRooster mungkin ditawarkan pada harga permulaan asas $5. Sesetengah Pekerjaan ditawarkan pada harga asas lebih daripada $5 seperti yang ditentukan oleh Penjual.
 • Pembeli membayar HostRooster terlebih dahulu untuk membuat pesanan.
 • Pesanan dibeli melalui butang Pesanan yang terdapat pada halaman Kerja Penjual atau melalui Tawaran Tersuai.
 • Penjual mesti memenuhi pesanan mereka, dan tidak boleh membatalkan pesanan secara tetap atau tanpa sebab. Membatalkan pesanan akan menjejaskan reputasi dan status Penjual.
 • Penjual memperoleh status akaun (Tahap) berdasarkan prestasi dan reputasi mereka. Tahap lanjutan memberikan pemiliknya faedah, termasuk menawarkan perkhidmatan untuk harga yang lebih tinggi melalui Job Extras, atau menjual Job mereka dalam berganda.
 • Pengguna tidak boleh menawarkan atau menerima pembayaran menggunakan sebarang kaedah selain daripada membuat pesanan melalui HostRooster.com.
 • Apabila membeli Pekerjaan, Pembeli diberikan semua hak untuk kerja yang dihantar, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh Penjual pada halaman Kerja mereka.
 • HostRooster mengekalkan hak untuk menggunakan semua karya dihantar dan Reka Bentuk Logo yang diterbitkan untuk tujuan pemasaran dan promosi HostRooster.


Kami mengambil berat tentang privasi anda. Anda boleh membaca kami Dasar Privasi di sini.


Pengguna mengaku janji untuk mematuhi HostRooster's Piawaian Komuniti, yang merupakan satu set peraturan dan garis panduan tingkah laku, terpakai kepada komuniti dan pasaran HostRooster sebagai tambahan kepada Syarat Perkhidmatan ini, seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa.


PENJUAL
Asas

Penjual mencipta Pekerjaan di HostRooster untuk membenarkan Pembeli membeli perkhidmatan mereka. Penjual juga boleh menawarkan Tawaran Tersuai kepada Pembeli sebagai tambahan kepada Pekerjaan mereka.


Setiap Pekerjaan yang anda jual dan selesaikan dengan jayanya, mengakreditasi akaun anda dengan hasil yang sama dengan 80% daripada jumlah pembelian.
HostRooster memberi akreditasi kepada Penjual setelah pesanan selesai. Lihat bahagian "Pesanan" kami di bawah untuk definisi pesanan yang lengkap.
Untuk maklumat lanjut tentang menerima bayaran, yuran dan cukai lihat Syarat Pembayaran.


Penilaian Penjual dikira berdasarkan ulasan pesanan yang disiarkan oleh Pembeli atau Ahli Pasukan Akaun Perniagaan. Rating tinggi membolehkan Penjual memperoleh tahap Penjual lanjutan (lihat Tahap di bawah). Dalam kes tertentu, rating yang sangat rendah boleh menyebabkan penggantungan akaun Penjual.


Untuk kebimbangan keselamatan, HostRooster mungkin melumpuhkan sementara keupayaan Penjual untuk mengeluarkan hasil untuk mengelakkan aktiviti penipuan atau haram. Ini mungkin berlaku akibat isu keselamatan, tingkah laku tidak wajar yang dilaporkan oleh pengguna lain, atau mengaitkan berbilang akaun HostRooster dengan penyedia pengeluaran tunggal.


Penjual bertanggungjawab untuk mendapatkan polisi insurans liabiliti am dengan jumlah perlindungan yang mencukupi untuk menampung semua risiko yang berkaitan dengan prestasi perkhidmatan mereka.

Jawatan Kosong
Penjual dibenarkan menyiarkan jumlah Pekerjaan aktif terpilih berdasarkan status Tahap mereka.
7 Pekerjaan untuk Penjual tanpa status Tahap.
10 Pekerjaan untuk Penjual Tahap 1.
20 Pekerjaan untuk Penjual Tahap 2.
30 Pekerjaan untuk Penjual Tertinggi.


Pekerjaan yang dibuat di HostRooster ialah Kandungan Dihasilkan Pengguna.
Pekerjaan dan/atau pengguna boleh dialih keluar oleh HostRooster daripada Tapak kerana melanggar Syarat Perkhidmatan ini dan/atau Piawaian Komuniti kami, yang mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) pelanggaran dan/atau bahan berikut:


Perkhidmatan haram atau Penipuan


Pelanggaran Hak Cipta, Pelanggaran Tanda Dagangan dan pelanggaran syarat perkhidmatan pihak ketiga dilaporkan melalui kami Dasar Tuntutan Harta Intelek ditemui di sini

 • Perkhidmatan berorientasikan dewasa, Pornografi, Tidak Sesuai/Lucah
 • Salinan Pekerjaan yang disengajakan
 • Spam, karut atau Jobs yang ganas atau memperdaya
 • Pekerjaan yang mengelirukan Pembeli atau orang lain
 • Penjualan semula barangan terkawal
 • Menawarkan untuk menyediakan kerja akademik bagi pihak Pembeli
 • Pekerjaan yang berkualiti rendah
 • Mempromosikan Pekerjaan HostRooster dan/atau HostRooster melalui aktiviti yang dilarang oleh mana-mana undang-undang, peraturan dan/atau syarat perkhidmatan pihak ketiga, serta melalui sebarang aktiviti pemasaran yang menjejaskan hubungan kami secara negatif dengan pengguna atau rakan kongsi kami.
 • Pekerjaan yang dialih keluar kerana pelanggaran yang dinyatakan di atas, boleh mengakibatkan penggantungan akaun Penjual.
 • Pekerjaan yang dialih keluar kerana pelanggaran tidak layak untuk dipulihkan atau diedit.
 • Pekerjaan mungkin dialih keluar daripada ciri Carian kami kerana prestasi yang lemah dan/atau salah laku pengguna.
 • Pekerjaan mungkin termasuk URL tapak web pra-lulus yang terkandung dalam kotak Perihalan kerja dan keperluan. Pekerjaan yang mengandungi tapak web yang mempromosikan kandungan, yang melanggar Syarat Perkhidmatan HostRooster dan/atau Piawaian Komuniti kami, akan dialih keluar.
 • Pekerjaan dikehendaki mempunyai imej Pekerjaan yang sesuai berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan. Pilihan untuk memuat naik dua imej Kerja tambahan tersedia untuk semua Penjual. Penjual mesti memberikan kualiti perkhidmatan yang sama seperti yang ditunjukkan pada imej Pekerjaan mereka. Penghantaran berulang yang tidak sepadan dengan kualiti yang ditunjukkan pada imej Pekerjaan boleh menyebabkan akaun Penjual kehilangan status Penjual atau dilumpuhkan secara kekal.
 • Pekerjaan mungkin mengandungi Video Kerja yang diluluskan yang dimuat naik melalui alatan pengurusan Kerja yang tersedia di HostRooster.
 • Kenyataan di Halaman Kerja yang melemahkan atau memintas Syarat Perkhidmatan ini adalah dilarang.
 • Pekerjaan Layak dalam Kategori terpilih boleh menyediakan Pakej Kerja untuk menawarkan perkhidmatan mereka dalam format berstruktur dengan berbilang mata harga untuk Pekerjaan yang dipilih.
 • Kategori tertentu hanya tersedia untuk Penjual Pro untuk mencipta Pekerjaan. Jika anda bukan Penjual Pro, mencipta Pekerjaan untuk perkhidmatan yang tersedia untuk Pro sahaja boleh menyebabkan Pekerjaan anda dialih keluar.


Tambahan Pekerjaan
Job Extras ialah perkhidmatan tambahan yang ditawarkan di atas Pekerjaan Penjual untuk harga tambahan yang ditentukan oleh Penjual.
Pekerjaan Tambahan boleh dialih keluar kerana melanggar Syarat Perkhidmatan kami dan/atau Piawaian Komuniti kami. Untuk syarat khusus, sila lihat bahagian Pekerjaan di atas untuk senarai perkhidmatan yang melanggar Syarat Perkhidmatan kami. Pekerjaan tertakluk kepada dialih keluar kerana pelanggaran yang terdapat dalam Tambahan Pekerjaan.


Jumlah Tambahan Pekerjaan, yang boleh ditawarkan, dan harga untuk setiap Tambahan Pekerjaan, adalah berdasarkan anda Tahap Penjual.


Perkhidmatan yang ditawarkan melalui Job Extras mestilah berkaitan dengan perkhidmatan asas dan sebahagian daripada penghantaran pada Pesanan.
Job Extras mungkin meliputi kategori perkhidmatan yang berbeza yang merupakan komponen kepada perkhidmatan yang disampaikan dengan kualiti yang lebih tinggi.
Penjual mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh Pesanan untuk setiap Tambahan Pekerjaan yang ditambahkan pada Pesanan. Ini adalah untuk menampung masa yang diperlukan untuk menyelesaikan perkhidmatan tambahan.


Tahap
HostRooster adalah tentang membantu Penjual memanfaatkan kemahiran mereka. Kami berusaha untuk memperkasakan Penjual berprestasi tinggi dengan alat yang berguna untuk mengembangkan perniagaan mereka. Penjual yang melabur dalam promosi diri mungkin mencapai kepuasan pelanggan yang lebih besar. Dan, jika mereka menyampaikan tepat pada masanya dan mengekalkan kualiti dan rating yang tinggi, HostRooster boleh memberi ganjaran kepada mereka dengan status baharu, peluang istimewa, faedah dan alatan yang disertakan bersamanya.

Penjual HostRooster boleh memperoleh Tahap akaun berdasarkan aktiviti, prestasi dan reputasi mereka. Kriteria kemajuan boleh didapati di sini.


Kemajuan dalam Tahap dikemas kini secara berkala oleh sistem automatik.


Tahap semasa yang boleh dicapai oleh Penjual ialah Tahap 1, 2 dan Tertinggi.


Penjual yang tidak dapat mengekalkan perkhidmatan berkualiti tinggi mereka, mengalami penurunan yang teruk dalam penilaian atau berhenti menghantar tepat pada masanya berisiko kehilangan status Penjual mereka dan faedah yang disertakan dengannya. Contohnya, penghantaran lewat, amaran kepada akaun Penjual dan pembatalan boleh menyebabkan Penjual beralih ke Tahap yang berbeza.


Tahap lanjutan memberikan pemiliknya faedah tambahan, termasuk menawarkan Pekerjaan untuk harga yang lebih tinggi melalui Tambahan Pekerjaan, atau menjual Pekerjaan mereka dalam berbilang.


Penjual Tertinggi
Penjual Tertinggi dipilih secara manual oleh editor HostRooster melalui proses semakan berterusan berdasarkan kekananan, jumlah jualan, penilaian yang sangat tinggi, penjagaan pelanggan yang luar biasa, kadar penyiapan pesanan yang tinggi dan kepimpinan komuniti. Penjual Tertinggi mendapat akses kepada ciri yang lebih luas daripada tahap sebelumnya, termasuk akses eksklusif kepada ciri beta dan sokongan VIP.
Kelayakan Top Rated sentiasa dinilai oleh HostRooster untuk memastikan bahawa standard kualiti dan jangkaan pemilihan Top Rated disimpan. HostRooster mengekalkan hak untuk menukar status Penjual Tertinggi berdasarkan penilaian tersebut. Selain itu, Penjual Tertinggi yang tidak dapat mengekalkan perkhidmatan berkualiti tinggi mereka melalui penurunan rating yang teruk, berhenti menghantar tepat pada masanya, meningkatkan kadar pembatalan atau melanggar Syarat Perkhidmatan dan/atau Piawaian Komuniti kami, juga berisiko kehilangan status Penarafan Tertinggi mereka. dan faedah yang datang dengannya.


Penjual Pro
Penjual Pro ialah profesional pra-disahkan yang menjalani proses tapisan oleh editor HostRooster. Permohonan untuk HostRooster Pro terbuka kepada semua orang: pekerja bebas profesional yang baharu kepada HostRooster, serta Penjual HostRooster sedia ada.
Kelayakan Penjual Pro sentiasa dinilai oleh HostRooster untuk memastikan standard kualiti dan jangkaan pemilihan Penjual Pro dikekalkan. HostRooster mengekalkan hak untuk menukar status Penjual Pro berdasarkan penilaian tersebut. Selain itu, Penjual Pro yang tidak dapat mengekalkan perkhidmatan berkualiti tinggi mereka melalui penurunan rating yang teruk, berhenti menghantar tepat pada masanya, meningkatkan kadar pembatalan atau melanggar Syarat Perkhidmatan kami, juga berisiko kehilangan status Pro mereka dan faedah yang disertakan dengannya.

Ciri Penjual
Penjual HostRooster mempunyai akses kepada beberapa ciri eksklusif yang membantu menyesuaikan cara perkhidmatan mereka boleh ditawarkan.

Tawaran Tersuai
Penjual juga boleh menghantar Tawaran Tersuai untuk memenuhi keperluan khusus Pembeli.
Tawaran Tersuai ditakrifkan oleh Penjual dengan penerangan tepat tentang perkhidmatan, harga dan masa yang dijangka untuk menyampaikan perkhidmatan.
Tawaran Tersuai dihantar dari halaman perbualan.


Perkhidmatan yang disediakan melalui Tawaran Tersuai mungkin tidak melanggar Syarat Perkhidmatan HostRooster dan/atau Piawaian Komuniti kami.


Penghantaran Barangan Fizikal
Beberapa perkhidmatan di HostRooster dihantar secara fizikal (seni dan kraf, barang yang boleh dikumpul, dsb.). Untuk jenis Pekerjaan ini, Penjual boleh memutuskan untuk menentukan faktor harga penghantaran.

 • Pekerjaan yang termasuk faktor harga penghantaran mesti mempunyai penghantaran fizikal yang dihantar kepada Pembeli.
 • Kos penghantaran yang ditambahkan pada Pekerjaan hanya berkaitan dengan kos yang Penjual perlukan untuk menghantar barangan fizikal kepada Pembeli.
 • Penting: Pembeli yang membeli Pekerjaan yang memerlukan penghantaran fizikal, akan diminta untuk memberikan alamat penghantaran.
 • Penjual bertanggungjawab untuk semua urusan penghantaran sebaik sahaja Pembeli memberikan alamat penghantaran.
 • HostRooster tidak mengendalikan atau menjamin penghantaran, penjejakan, kualiti dan keadaan item atau penghantarannya dan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau masalah lain yang disebabkan oleh penghantaran. Nombor penjejakan ialah cara terbaik untuk mengelakkan pertikaian yang berkaitan dengan penghantaran. Kami memerlukan memasukkan nombor penjejakan jika tersedia dalam Halaman Pesanan semasa menghantar kerja anda.


PEMBELI
Asas

Anda tidak boleh menawarkan pembayaran terus kepada Penjual menggunakan sistem pembayaran di luar platform HostRooster.
HostRooster mengekalkan hak untuk menggunakan semua karya yang dihantar secara terbuka untuk tujuan pemasaran dan promosi HostRooster.
Pembeli boleh meminta perkhidmatan tertentu daripada ciri Siarkan Permintaan. Perkhidmatan yang diminta pada HostRooster mestilah perkhidmatan yang dibenarkan pada HostRooster. Sila klik di sini untuk garis panduan mengenai perkhidmatan yang diluluskan. Pengguna harus mengelak daripada menggunakan ciri Siarkan Permintaan untuk sebarang tujuan selain daripada mencari perkhidmatan di HostRooster.


Membeli
Sila rujuk kepada Syarat Pembayaran untuk membuat Pembayaran melalui platform HostRooster dan untuk mengetahui tentang yuran dan cukai.
Selain itu, Pembeli boleh meminta Pesanan Tersuai yang menangani keperluan Pembeli tertentu dan menerima Tawaran Tersuai daripada Penjual melalui tapak. Anda tidak boleh menawarkan Penjual untuk membayar, atau membuat pembayaran menggunakan sebarang kaedah selain melalui tapak HostRooster.com. Sekiranya anda telah diminta untuk menggunakan kaedah pembayaran alternatif, sila laporkan dengan segera kepada Sokongan Pelanggan di sini.


ORDERS
Asas

Setelah pembayaran disahkan, pesanan anda akan dibuat dan diberi nombor pesanan HostRooster unik (#FO).
Penjual mesti menghantar fail yang lengkap dan/atau bukti kerja menggunakan butang Hantar Kerja (terletak pada halaman Pesanan) mengikut perkhidmatan yang telah dibeli dan diiklankan pada Kerja mereka.


Butang Hantar Kerja mungkin tidak disalahgunakan oleh Penjual untuk memintas garis panduan Pesanan yang diterangkan dalam Syarat Perkhidmatan ini. Menggunakan butang "Hantar Kerja" apabila Pesanan tidak dipenuhi boleh menyebabkan pembatalan Pesanan itu selepas semakan, menjejaskan penilaian Penjual dan mengakibatkan amaran kepada Penjual.


Pesanan ditanda sebagai Selesai selepas ditanda sebagai Dihantar dan kemudian diterima oleh Pembeli. Pesanan akan ditandakan sebagai Lengkap secara automatik jika tidak diterima dan tiada permintaan untuk pengubahsuaian dikemukakan dalam masa 3 hari selepas Pesanan ditandakan sebagai Dihantar. Pembeli boleh melanjutkan tempoh tersebut sehingga 5 hari tambahan.


Kami menggalakkan Pembeli dan Penjual kami untuk mencuba dan menyelesaikan konflik sesama mereka. Jika atas apa-apa sebab ini gagal selepas menggunakan Pusat Resolusi atau jika anda menghadapi penggunaan yang tidak dibenarkan di Tapak, pengguna boleh menghubungi jabatan Sokongan Pelanggan HostRooster untuk mendapatkan bantuan di sini. Untuk maklumat lanjut tentang pertikaian, Pembatalan pesanan dan bayaran balik, sila rujuk kepada Syarat Pembayaran.
Pesanan melalui Pembuat Logo selesai setelah pembayaran dibuat oleh Pembeli.


Pekerjaan tertentu yang menawarkan perkhidmatan tempatan mungkin memerlukan Pembeli dan Penjual bertemu secara peribadi untuk Penjual melaksanakan perkhidmatan tersebut. Dalam kes sedemikian, pengguna harus ambil perhatian bahawa HostRooster tidak menjamin kelakuan, kelakuan, keselamatan, kesesuaian atau keupayaan sama ada Pembeli atau Penjual. Kedua-dua Pembeli dan Penjual bersetuju bahawa keseluruhan risiko yang timbul daripada pertemuan mereka dan/atau penggunaan atau prestasi perkhidmatan tempatan mereka kekal sepenuhnya dengan mereka, dan HostRooster tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti yang berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan tempatan yang disediakan oleh Penjual. Sekiranya perkhidmatan dilakukan di premis Pembeli, Pembeli digalakkan untuk mengekalkan polisi insurans yang betul untuk menampung liabiliti mereka sebagai pemilik premis. Syarat Perkhidmatan dan Piawaian Komuniti HostRooster kekal terpakai pada Pesanan yang dilakukan di luar pasaran (termasuk, antara lain, sekatan di bawah untuk Penggunaan Menyalahi Undang-undang, Tingkah Laku & Bahasa yang Tidak Wajar dan Penyalahgunaan Sasaran).


Perintah Pengendalian
Apabila Pembeli memesan Pekerjaan, Penjual dimaklumkan melalui e-mel serta pemberitahuan di tapak semasa log masuk ke akaun.
Penjual dikehendaki memenuhi masa penghantaran yang mereka tentukan semasa membuat Kerja mereka. Kegagalan berbuat demikian akan membenarkan Pembeli membatalkan Pesanan apabila Pesanan ditanda sebagai lewat dan boleh membahayakan status Penjual.


Penjual mesti menghantar fail lengkap dan/atau bukti kerja menggunakan butang Hantar Kerja Selesai (terletak pada halaman Pesanan) untuk menandakan Pesanan sebagai Dihantar.

Pengguna bertanggungjawab untuk mengimbas semua fail yang dipindahkan untuk mengesan virus dan perisian hasad. HostRooster tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang mungkin berlaku disebabkan penggunaan tapak, penggunaan kandungan atau fail yang dipindahkan.

Pembeli boleh menggunakan ciri "Permintaan Semakan" yang terdapat pada Halaman Pesanan manakala Pesanan ditandakan sebagai Dihantar jika bahan yang dihantar tidak sepadan dengan penerangan Penjual pada halaman Kerja mereka atau mereka tidak sepadan dengan keperluan yang dihantar kepada Penjual pada permulaan proses pesanan.


Review
Ulasan maklum balas yang diberikan oleh Pembeli semasa melengkapkan Pesanan adalah bahagian penting dalam sistem penarafan HostRooster. Ulasan menunjukkan pengalaman keseluruhan Pembeli dengan Penjual dan perkhidmatan mereka. Pembeli digalakkan untuk menyampaikan kepada Penjual sebarang kebimbangan yang dialami semasa pesanan aktif mereka berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Penjual.

Meninggalkan maklum balas Pembeli adalah hak prerogatif asas Pembeli. Ulasan maklum balas tidak akan dialih keluar melainkan terdapat pelanggaran yang jelas terhadap Syarat Perkhidmatan kami dan/atau Piawaian Komuniti kami.

Untuk mengelakkan sebarang penyalahgunaan sistem Maklum Balas kami, semua ulasan maklum balas mesti datang daripada jualan sah yang dilaksanakan secara eksklusif melalui platform HostRooster daripada pengguna dalam Komuniti kami. Pembelian yang diatur, bertekad untuk meningkatkan penilaian Penjual secara buatan, atau menyalahgunakan platform HostRooster dengan pembelian daripada akaun tambahan, akan mengakibatkan penggantungan kekal semua akaun yang berkaitan.
Komen maklum balas yang diberikan oleh Pembeli dipaparkan secara terbuka pada halaman Kerja Penjual.

Sampel Kerja ialah imej dan video yang dihantar kepada Pembeli dalam mesej penghantaran. Sampel Kerja ditambahkan pada Portfolio Langsung Penjual pada halaman Kerja mereka jika Pembeli memilih untuk menerbitkan Sampel Kerja sambil memberikan semakan maklum balas awam.

Menahan penghantaran perkhidmatan, fail atau maklumat yang diperlukan untuk melengkapkan perkhidmatan Pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan ulasan yang menggalakkan atau perkhidmatan tambahan adalah dilarang.

Menjawab dan menyiarkan ulasan: Setelah kerja dihantar, Pembeli mempunyai tiga hari untuk membalas. Jika tiada jawapan diberikan dalam tempoh respons, Pesanan akan dianggap selesai.

Pengguna dibenarkan meninggalkan ulasan pada Pesanan sehingga 10 hari selepas Pesanan ditandakan sebagai lengkap. Tiada ulasan baharu boleh ditambahkan pada Pesanan selepas 10 hari.

Penjual tidak boleh meminta pengalihan keluar ulasan maklum balas daripada Pembeli mereka melalui pembatalan bersama.
Sebaik sahaja Pembeli menyerahkan ulasannya, Penjual akan menerima pemberitahuan dan juga akan berpeluang meninggalkan ulasan tentang bekerja dengan Pembeli. Sila Ambil Perhatian: Pada peringkat ini, Penjual tidak dapat melihat ulasan Pembeli.
Sebaik sahaja Penjual dan Pembeli telah melengkapkan ulasan mereka, atau 10 hari telah berlalu, semua ulasan yang disiarkan akan diumumkan.
Menjawab ulasan: Setelah kedua-dua ulasan daripada Pembeli dan Penjual telah diterbitkan, Penjual boleh membalas ulasan Pembeli daripada halaman Pesanan, dilihat pada halaman Kerja Penjual, di bawah maklum balas Pembeli.
Ulasan maklum balas tidak tersedia untuk pesanan yang dibuat melalui Pembuat Logo.


Pertikaian dan Pembatalan
Kami menggalakkan Pembeli dan Penjual kami untuk mencuba dan menyelesaikan konflik sesama mereka. Jika atas apa-apa sebab ini gagal selepas menggunakan Pusat Resolusi atau jika anda menghadapi penggunaan yang tidak dibenarkan di Tapak, pengguna boleh menghubungi jabatan Sokongan Pelanggan HostRooster untuk mendapatkan bantuan di sini. Untuk maklumat lanjut tentang pertikaian, Pembatalan pesanan dan bayaran balik, sila rujuk kepada Syarat Pembayaran.

Tingkah Laku dan Perlindungan Pengguna
HostRooster membolehkan orang di seluruh dunia mencipta, berkongsi, menjual dan membeli hampir mana-mana perkhidmatan yang mereka perlukan pada nilai yang tiada tandingan. Perkhidmatan yang ditawarkan di HostRooster mencerminkan kepelbagaian ekonomi Pekerjaan yang berkembang. Ahli komuniti HostRooster berkomunikasi dan terlibat melalui pesanan, media sosial dan di Forum Komuniti HostRooster.

HostRooster mengekalkan persekitaran yang mesra, bersemangat komuniti dan profesional. Pengguna harus mengekalkan semangat itu semasa mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti atau lanjutan HostRooster. Bahagian ini berkaitan dengan kelakuan yang diharapkan pengguna harus mematuhi semasa berinteraksi antara satu sama lain di HostRooster.

Untuk melaporkan pelanggaran Syarat Perkhidmatan kami dan/atau Piawaian Komuniti kami, Salah Laku Pengguna atau pertanyaan mengenai akaun anda, sila hubungi kami Pasukan Sokongan Pelanggan di sini.

Asas
Untuk melindungi privasi pengguna kami, identiti pengguna disimpan tanpa nama. Meminta atau memberikan alamat E-mel, nama pengguna Skype/IM, nombor telefon atau sebarang butiran hubungan peribadi lain untuk berkomunikasi di luar HostRooster untuk memintas atau menyalahgunakan sistem pemesejan HostRooster atau platform HostRooster adalah tidak dibenarkan. Sebarang pertukaran maklumat peribadi yang diperlukan untuk meneruskan perkhidmatan boleh ditukar dalam Halaman Pesanan. HostRooster tidak memberikan sebarang jaminan tahap perkhidmatan yang ditawarkan kepada Pembeli. Anda boleh menggunakan alat penyelesaian pertikaian yang diberikan kepada anda dalam Halaman Pesanan.

 • HostRooster tidak memberikan perlindungan untuk pengguna yang berinteraksi di luar platform HostRooster.
 • Semua maklumat dan pertukaran fail mesti dilakukan secara eksklusif pada platform HostRooster.
 • Mesej kasar, kesat, bahasa tidak wajar atau ganas tidak akan diterima dan boleh mengakibatkan amaran akaun atau penggantungan/pengalihan keluar akaun anda.
 • HostRooster terbuka kepada semua orang. Anda berjanji untuk tidak mendiskriminasi mana-mana pengguna lain berdasarkan jantina, bangsa, umur, pertalian agama, orientasi seksual atau sebaliknya dan anda mengakui bahawa diskriminasi tersebut boleh mengakibatkan penggantungan/penyingkiran akaun anda.
 • Pengguna tidak boleh mengemukakan cadangan atau meminta pihak yang diperkenalkan melalui HostRooster untuk membuat kontrak, melibatkan diri atau membayar di luar HostRooster.
 • PESANAN
 • Pengguna dengan niat untuk memfitnah Penjual bersaing dengan membuat pesanan daripada perkhidmatan bersaing akan dialih keluar ulasan mereka atau tindakan berkaitan status akaun selanjutnya ditentukan melalui semakan oleh pasukan Amanah & Keselamatan kami.
 • Pengguna hendaklah mengelak daripada menghantar spam atau meminta Pembeli atau Penjual terdahulu untuk meneruskan mengalih keluar/mengubah suai ulasan atau membatalkan pesanan yang tidak sejajar dengan dasar Pembatalan Pesanan atau Maklum Balas.
 • Jawatan Kosong
 • Pengguna boleh melaporkan Pekerjaan kepada Sokongan Pelanggan yang mungkin melanggar Syarat Perkhidmatan HostRooster berdasarkan persamaan replika Job yang dilaporkan dengan perkhidmatan sedia ada (Pekerjaan peniru).
 • Penjual menjamin bahawa sebarang kandungan yang disertakan dalam Pekerjaan mereka adalah karya asli yang diilhamkan oleh Penjual dan tidak akan melanggar mana-mana hak pihak ketiga, termasuk, tanpa had, hak cipta, tanda dagangan atau tanda perkhidmatan. Sekiranya muzik atau media rakaman stok tertentu digabungkan dalam Jobs, Penjual menyatakan dan menjamin bahawa mereka memegang lesen yang sah untuk menggunakan muzik dan/atau rakaman tersebut dan memasukkannya ke dalam Jobs.
 • HostRooster akan membalas notis yang jelas dan lengkap tentang dakwaan pelanggaran hak cipta atau tanda dagangan. Prosedur tuntutan Harta Intelek kami boleh disemak di sini.
 • Melaporkan Pelanggaran
 • Jika anda menemui sebarang kandungan yang mungkin melanggar Syarat Perkhidmatan kami dan/atau Piawaian Komuniti kami, anda harus melaporkannya kepada kami melalui saluran yang sesuai yang dibuat untuk mengendalikan isu tersebut seperti yang digariskan dalam Syarat Perkhidmatan kami. Semua kes disemak oleh pasukan Amanah & Keselamatan kami. Untuk melindungi privasi individu, hasil siasatan tidak dikongsi. Anda boleh menyemak Dasar Privasi kami untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pelanggaran
Pengguna mungkin menerima amaran kepada akaun mereka kerana melanggar Syarat Perkhidmatan kami dan/atau Piawaian Komuniti kami atau sebarang salah laku pengguna yang dilaporkan kepada pasukan Amanah dan Keselamatan kami. Amaran akan dihantar ke alamat e-mel pengguna dan akan dipaparkan untuk pengguna tersebut di Tapak. Amaran tidak mengehadkan aktiviti akaun, tetapi boleh menyebabkan akaun anda kehilangan status Penjual atau menjadi dilumpuhkan secara kekal berdasarkan keterukan pelanggaran.

 • Penggunaan Tidak Dibenarkan
  Perkhidmatan Dewasa & Pornografi – HostRooster tidak membenarkan sebarang pertukaran bahan dan perkhidmatan berorientasikan dewasa atau lucah.
 • Tingkah Laku & Bahasa yang Tidak Sesuai – Komunikasi pada HostRooster hendaklah mesra, membina dan profesional. HostRooster mengecam buli, gangguan dan ucapan benci terhadap orang lain. Kami membenarkan pengguna sebagai medium untuk pertukaran mesej antara individu, sistem untuk menilai pesanan dan untuk melibatkan diri pada platform yang lebih besar seperti halaman Forum Komuniti dan Media Sosial kami.
 • Phishing dan Spam – Keselamatan ahli adalah keutamaan. Sebarang percubaan untuk menerbitkan atau menghantar kandungan berniat jahat dengan niat untuk menjejaskan akaun ahli lain atau persekitaran komputer adalah dilarang sama sekali. Sila hormati privasi ahli kami dengan tidak menghubungi mereka dengan tawaran, soalan, cadangan atau apa sahaja yang tidak berkaitan secara langsung dengan Pekerjaan atau pesanan mereka.
 • Privasi & Identiti – Anda tidak boleh menerbitkan atau menyiarkan maklumat peribadi dan sulit orang lain. Sebarang pertukaran maklumat peribadi yang diperlukan untuk melengkapkan perkhidmatan mesti disediakan dalam Halaman Pesanan. Penjual selanjutnya mengesahkan bahawa apa sahaja maklumat yang mereka terima daripada Pembeli, yang bukan domain awam, tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada penghantaran kerja kepada Pembeli. Mana-mana pengguna yang terlibat dan berkomunikasi daripada HostRooster tidak akan dilindungi oleh Syarat Perkhidmatan kami.
 • Profil HostRooster Sahih – Anda tidak boleh mencipta identiti palsu pada HostRooster, salah nyata identiti anda, mencipta profil HostRooster untuk sesiapa selain diri anda (orang sebenar), atau menggunakan atau cuba menggunakan akaun atau maklumat pengguna lain; Maklumat profil anda, termasuk perihalan anda, kemahiran, lokasi, dsb., walaupun mungkin dirahsiakan, mestilah tepat dan lengkap serta tidak boleh mengelirukan, menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan atau sebaliknya berbahaya. HostRooster berhak untuk meminta pengguna melalui proses pengesahan untuk menggunakan Tapak (sama ada dengan menggunakan ID, telefon, kamera, dll.).
 • Tuntutan Harta Intelek – HostRooster akan membalas notis yang jelas dan lengkap tentang dakwaan pelanggaran hak cipta atau tanda dagangan, dan/atau pelanggaran syarat perkhidmatan pihak ketiga. Prosedur tuntutan Harta Intelek kami boleh disemak di sini.
 • Penipuan / Penggunaan Melanggar Undang-undang – Anda tidak boleh menggunakan HostRooster untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau untuk menjalankan aktiviti yang menyalahi undang-undang.
 • Penyalahgunaan dan Spam
  Berbilang Akaun – Untuk mengelakkan penipuan dan penyalahgunaan, pengguna dihadkan kepada satu akaun HostRooster yang aktif dan satu akaun HostRooster Business yang aktif. Sebarang akaun tambahan yang ditentukan untuk dibuat untuk memintas garis panduan, mempromosikan kelebihan daya saing atau mengelirukan komuniti HostRooster akan dilumpuhkan. Penciptaan akaun beramai-ramai boleh menyebabkan semua akaun berkaitan dilumpuhkan. Nota: sebarang pelanggaran Syarat Perkhidmatan HostRooster dan/atau Piawaian Komuniti kami adalah punca penggantungan kekal semua akaun.
 • Penyalahgunaan Sasaran – Kami tidak bertolak ansur dengan pengguna yang terlibat dalam penyalahgunaan atau gangguan yang disasarkan terhadap pengguna lain di HostRooster. Ini termasuk mencipta berbilang akaun baharu untuk mengganggu ahli melalui sistem mesej atau pesanan kami.
 • Menjual Akaun – Anda tidak boleh membeli atau menjual akaun HostRooster.

Sekatan Hak Milik
Tapak ini, termasuk susun atur amnya, rupa dan rasa, reka bentuk, maklumat, kandungan, dan bahan lain yang tersedia di atasnya, dimiliki secara eksklusif oleh HostRooster dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang harta intelek yang lain. HostRooster®, ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki secara eksklusif oleh HostRooster. Pengguna tidak mempunyai hak, dan secara khusus bersetuju untuk tidak melakukan perkara berikut berkenaan dengan Tapak atau mana-mana bahagian, komponen atau lanjutan Tapak (termasuk aplikasi mudah alihnya): (i) menyalin, memindahkan, menyesuaikan, mengubah suai, mengedar, menghantar, memaparkan, mencipta karya terbitan, menerbitkan atau mengeluarkannya semula, dalam apa jua cara; (ii) pasang terbalik, dekompilasi, jurutera terbalik atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber, idea asas, algoritma, struktur atau organisasi; (iii) mengalih keluar sebarang notis hak cipta, pengenalan atau sebarang notis proprietari lain; (iv) menggunakan perisian automasi (bot), penggodaman, pengubahsuaian (mod) atau mana-mana perisian pihak ketiga yang tidak dibenarkan yang direka untuk mengubah suai Laman; (v) cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada, mengganggu, merosakkan atau mengganggu Laman atau sistem komputer atau rangkaian yang disambungkan ke Laman; (vi) memintas, mengalih keluar, mengubah, menyahaktifkan, merendahkan atau menggagalkan sebarang langkah teknologi atau perlindungan kandungan Tapak; (vii) menggunakan mana-mana robot, labah-labah, perangkak atau peranti automatik lain, proses, perisian atau pertanyaan yang memintas, "lombong," mengikis atau sebaliknya mengakses Laman untuk memantau, mengekstrak, menyalin atau mengumpul maklumat atau data daripada atau melalui Laman, atau melibatkan diri dalam sebarang proses manual untuk melakukan perkara yang sama, (viii) memperkenalkan sebarang virus, kuda trojan, cacing, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau memudaratkan teknologi ke dalam sistem kami, (ix) menggunakan Laman ini dalam apa jua cara yang boleh merosakkan , melumpuhkan, membebankan atau menjejaskan Tapak, atau mengganggu mana-mana pengguna lain menikmati Tapak atau (x) mengakses atau menggunakan Tapak dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan secara nyata oleh Syarat Perkhidmatan ini. Pengguna juga bersetuju untuk tidak membenarkan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan mana-mana perkara di atas.

Kecuali hak terhad untuk menggunakan Tapak mengikut Syarat Perkhidmatan ini, HostRooster memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap Tapak (termasuk mana-mana dan semua hak harta intelek di dalamnya) dan anda bersetuju untuk tidak mengambil sebarang tindakan. tidak selaras dengan kepentingan pemilikan tersebut. Kami menyimpan semua hak berkaitan dengan Tapak dan kandungannya (selain UGC) termasuk, tanpa had, hak eksklusif untuk mencipta karya terbitan.

Hak Maklum Balas
Setakat yang anda memberikan HostRooster dengan sebarang komen, cadangan atau maklum balas lain mengenai platform HostRooster atau Tapak secara keseluruhan, serta produk atau perkhidmatan HostRooster lain (secara kolektif, "Maklum Balas"), anda akan dianggap telah memberikan HostRooster hak pemilikan eksklusif, bebas royalti, dibayar penuh, kekal, tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia dalam Maklum Balas. HostRooster tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan sebarang Maklum Balas yang mungkin diterima daripada pengguna.

Kerahsiaan
Penjual harus menyedari bahawa mungkin terdapat keperluan untuk Pembeli mendedahkan maklumat sulit tertentu untuk digunakan oleh Penjual bagi tujuan menghantar kerja yang dipesan, dan untuk melindungi maklumat sulit tersebut daripada penggunaan dan pendedahan yang tidak dibenarkan. Oleh itu, Penjual bersetuju untuk menganggap sebarang maklumat yang diterima daripada Pembeli sebagai bahan yang sangat sensitif, rahsia dan sulit. Tanpa mengurangkan keluasan perkara di atas, Penjual secara khusus bersetuju untuk (i) mengekalkan semua maklumat tersebut dengan penuh keyakinan; (ii) tidak mendedahkan maklumat kepada mana-mana pihak ketiga; (iii) tidak menggunakan maklumat untuk sebarang tujuan kecuali untuk menghantar kerja yang dipesan; dan (vi) untuk tidak menyalin atau mengeluarkan semula mana-mana maklumat tanpa kebenaran Pembeli.

Terma Am
HostRooster berhak untuk menahan mana-mana akaun atau melumpuhkan akaun secara kekal kerana pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini dan/atau Piawaian Komuniti kami atau disebabkan penggunaan Tapak atau perkhidmatan yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar.
Pelanggaran Syarat Perkhidmatan HostRooster dan/atau Piawaian Komuniti kami mungkin menyebabkan akaun anda dilumpuhkan secara kekal.
Pengguna dengan akaun yang dilumpuhkan tidak akan dapat menjual atau membeli di HostRooster.
Pengguna yang telah melanggar Syarat Perkhidmatan kami dan/atau Piawaian Komuniti kami dan menyebabkan akaun mereka dilumpuhkan boleh menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai pelanggaran dan status akaun tersebut.
Pengguna mempunyai pilihan untuk mendayakan ciri Keselamatan akaun untuk melindungi akaun mereka daripada sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan.
Pengguna mesti dapat mengesahkan pemilikan akaun mereka melalui Sokongan Pelanggan dengan menyediakan bahan yang membuktikan pemilikan akaun tersebut.


Pertikaian harus dikendalikan menggunakan alat penyelesaian pertikaian HostRooster ('Pusat Penyelesaian' pada halaman pesanan) atau dengan menghubungi Sokongan Pelanggan HostRooster.


HostRooster boleh membuat perubahan pada Syarat Perkhidmatannya dari semasa ke semasa. Apabila perubahan ini dibuat, HostRooster akan membuat salinan baharu syarat perkhidmatan yang tersedia di halaman ini.


Anda memahami dan bersetuju bahawa jika anda menggunakan HostRooster selepas tarikh Syarat Perkhidmatan telah berubah, HostRooster akan menganggap penggunaan anda sebagai penerimaan Syarat Perkhidmatan yang dikemas kini.


Kandungan yang Dihasilkan Pengguna


Kandungan Dihasilkan Pengguna (“UGC”) merujuk kepada kandungan yang ditambahkan oleh pengguna berbanding kandungan yang dicipta oleh Tapak. Semua kandungan yang dimuat naik ke HostRooster oleh pengguna kami (Pembeli dan Penjual) adalah Kandungan Dihasilkan Pengguna. HostRooster tidak menyemak kandungan yang dimuat naik/dicipta pengguna untuk kesesuaian, pelanggaran hak cipta, tanda dagangan, hak atau pelanggaran lain dan pengguna yang memuat naik/membuat kandungan tersebut hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atasnya dan akibat daripada menggunakan, mendedahkan, menyimpan atau menghantarnya. Dengan memuat naik ke, atau mencipta kandungan pada, platform HostRooster, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki atau telah memperoleh semua hak, lesen, persetujuan, kebenaran, kuasa dan/atau kuasa, yang diperlukan untuk menggunakan dan/atau memuat naik kandungan tersebut dan bahawa kandungan atau penggunaannya dalam Laman ini tidak dan tidak akan (a) melanggar atau melanggar mana-mana harta intelek, proprietari atau privasi, perlindungan data atau hak publisiti mana-mana pihak ketiga; (b) melanggar mana-mana undang-undang, peraturan dan konvensyen tempatan, negeri, persekutuan dan antarabangsa yang berkenaan; dan/atau (c) melanggar mana-mana dasar dan/atau terma perkhidmatan anda atau pihak ketiga. Kami menjemput semua orang untuk melaporkan pelanggaran bersama-sama dengan bukti pemilikan yang sesuai. Kandungan melanggar yang dilaporkan mungkin dialih keluar atau dilumpuhkan.

Tambahan pula, HostRooster tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, kualiti atau tahap perkhidmatan yang disediakan oleh Penjual (walaupun mereka Penjual Pro, Penjual Tertinggi, menawarkan Pekerjaan Digalakkan atau sebaliknya). Kami tidak memberikan jaminan berkenaan dengan Pekerjaan, penghantarannya, sebarang komunikasi antara Pembeli dan Penjual, dan Reka Bentuk Logo yang dibuat melalui Pembuat Logo. Kami menggalakkan pengguna untuk memanfaatkan sistem penilaian kami, komuniti kami dan akal sehat dalam memilih perkhidmatan yang sesuai.

Dengan menawarkan perkhidmatan, Penjual mengaku janji bahawa dia mempunyai kebenaran, hak dan/atau lesen yang mencukupi untuk menyediakan, menjual atau menjual semula perkhidmatan yang ditawarkan pada HostRooster. Penjual mengiklankan dalam talian Kerja atau Reka Bentuk Logo mereka yang dibuat melalui Pembuat Logo mesti mematuhi undang-undang dan syarat perkhidmatan platform pengiklanan atau tapak web berkaitan yang digunakan untuk mengiklankan. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan Kerja atau Reka Bentuk Logo dialih keluar daripada Pembuat Logo, mengikut mana yang berkenaan, dan boleh menyebabkan penggantungan akaun Penjual.

Untuk terma khusus yang berkaitan dengan hak Harta Intelek dan untuk melaporkan tuntutan pelanggaran hak cipta (notis DMCA) atau pelanggaran tanda dagangan – sila lihat Dasar Tuntutan Harta Intelek kami yang menjadi sebahagian daripada Syarat Perkhidmatan ini. Harap maklum bahawa dasar kami dalam keadaan yang sesuai untuk melumpuhkan dan/atau menamatkan akaun pengguna yang berulang kali melakukan pelanggaran.

Pemilikan
Pemilikan dan pengehadan: Apabila membeli Pekerjaan di HostRooster, melainkan dinyatakan dengan jelas sebaliknya pada halaman/perihalan Pekerjaan Penjual, apabila kerja itu dihantar dan tertakluk kepada pembayaran, Pembeli diberikan semua hak harta intelek, termasuk tetapi tidak terhad kepada, hak cipta dalam kerja yang dihantar daripada Penjual, dan Penjual mengetepikan mana-mana dan semua hak moral di dalamnya. Sehubungan itu, Penjual secara nyata menyerahkan kepada Pembeli hak cipta dalam karya yang dihantar. Semua pemindahan dan penyerahan hak harta intelek kepada Pembeli hendaklah tertakluk kepada bayaran penuh untuk Pekerjaan, dan penghantaran tidak boleh digunakan jika pembayaran dibatalkan atas sebarang sebab. Untuk menghapuskan keraguan, dalam karya ciptaan tersuai (seperti karya seni, kerja reka bentuk, penjanaan laporan dsb.), karya yang dihantar dan hak ciptanya hendaklah menjadi hak milik eksklusif Pembeli dan, selepas penghantaran, Penjual bersetuju bahawa ia dengan itu, menurut Syarat Perkhidmatan ini, menyerahkan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan kepada kerja yang dihantar kepada Pembeli. Sesetengah Pekerjaan (termasuk untuk kerja tersuai) mengenakan bayaran tambahan (melalui Job Extras) untuk Lesen Penggunaan Komersial. Ini bermakna jika anda membeli Pekerjaan untuk kegunaan peribadi, anda akan memiliki semua hak yang anda perlukan untuk penggunaan tersebut, dan tidak memerlukan Lesen Penggunaan Komersial. Jika anda berhasrat untuk menggunakannya untuk sebarang caj atau pertimbangan lain, atau untuk apa-apa tujuan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan mana-mana perniagaan, atau usaha lain yang bertujuan untuk keuntungan, anda perlu membeli Lesen Penggunaan Komersial melalui Job Extra dan akan mempunyai hak yang lebih luas yang meliputi penggunaan perniagaan anda.

Untuk Voice Over Jobs, apabila kerja dihantar dan tertakluk kepada pembayaran, Pembeli sedang membeli hak asas, (yang bermaksud Pembeli membayar yuran sekali sahaja yang membolehkan mereka menggunakan kerja itu selama-lamanya dan untuk sebarang tujuan kecuali untuk iklan, radio , televisyen dan tempat komersial internet). Jika anda berhasrat untuk menggunakan Voice Over untuk mempromosikan produk dan/atau perkhidmatan (kecuali saluran pemasaran berbayar), anda perlu membeli Hak Komersial (Beli Keluar) melalui Job Extra. Jika anda berhasrat untuk menggunakan Voice Over dalam iklan radio, televisyen dan internet, anda perlu membeli Hak Siaran Penuh (Beli Keluar) melalui Job Extra. Untuk maklumat lanjut tentang jenis pembelian keluar, sila baca di bawah.

Tambahan pula, pengguna (kedua-dua Pembeli dan Penjual) bersetuju bahawa melainkan mereka menyatakan sebaliknya secara eksplisit, pengguna kandungan secara sukarela mencipta/memuat naik ke HostRooster, termasuk teks Pekerjaan, foto, video, nama pengguna, foto pengguna, video pengguna dan sebarang maklumat lain, termasuk paparan kerja yang dihantar, boleh digunakan oleh HostRooster tanpa pertimbangan untuk pemasaran dan/atau tujuan lain.

Pembelian Komersial Voice Over
Apabila membeli Voice Over Job, Penjual memberikan anda lesen kekal, eksklusif, tidak boleh dipindah milik, di seluruh dunia untuk menggunakan Voice Over yang dibeli (kecuali untuk iklan, radio, televisyen dan tempat komersial internet).


Dengan membeli Hak Komersial (Beli Keluar) dengan pesanan anda, sebagai tambahan kepada hak asas, Penjual memberikan anda lesen untuk menggunakan Voice Over untuk sebarang tujuan korporat, promosi dan bukan penyiaran. Tujuan korporat, promosi dan bukan penyiaran bermaksud sebarang kegunaan berkaitan perniagaan untuk penciptaan, atau untuk mempromosikan keuntungan atau perkhidmatan untuk produk (dengan pengecualian saluran pemasaran berbayar), seperti (sebagai contoh): video penjelasan yang disiarkan ke tapak web syarikat, rangkaian sosial atau kempen e-mel, buku audio, pengenalan podcast dan mengecualikan sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, tidak bermoral atau memfitnah.


Dengan membeli Hak Penyiaran Penuh (Beli Keluar) dengan pesanan anda, sebagai tambahan kepada Hak Komersial, Penjual memberikan anda lesen untuk penyiaran penuh, yang termasuk "saluran berbayar" internet, radio dan TV termasuk (dengan cara contoh): iklan televisyen, iklan radio, radio internet dan platform penstriman muzik/video, dan tidak termasuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, tidak bermoral atau memfitnah.

Pembelian Keluar ini tertakluk pada Syarat Perkhidmatan HostRooster. Tiada waranti, nyata atau tersirat, dengan pembelian penghantaran ini, termasuk berkenaan dengan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Baik Penjual mahupun HostRooster tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan, atau kerosakan sampingan, berbangkit atau lain-lain yang timbul daripada lesen ini, penghantaran atau penggunaan penghantaran oleh anda.

Lesen Penggunaan Komersial Pekerjaan
Dengan membeli "Lesen Penggunaan Komersial" dengan Pesanan Kerja anda, Penjual memberikan anda lesen kekal, eksklusif, tidak boleh dipindah milik, di seluruh dunia untuk menggunakan penghantaran yang dibeli untuk Tujuan Komersial yang Dibenarkan. Untuk mengelakkan keraguan, Penjual mengekalkan semua hak pemilikan. “Tujuan Komersial yang Dibenarkan” bermaksud sebarang penggunaan berkaitan perniagaan, seperti (sebagai contoh) pengiklanan, promosi, mencipta halaman web, penyepaduan ke dalam produk, perisian atau alatan berkaitan perniagaan lain dan lain-lain, dan mengecualikan dengan tegas sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang, tidak bermoral atau memfitnah . Lesen ini tertakluk pada Syarat Perkhidmatan HostRooster. Tiada waranti, nyata atau tersirat, dengan pembelian penghantaran ini, termasuk berkenaan dengan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Baik Penjual mahupun HostRooster tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang tuntutan, atau kerosakan sampingan, berbangkit atau lain-lain yang timbul daripada lesen ini, penghantaran atau penggunaan penghantaran oleh anda.

Penafian Jaminan
PENGGUNAAN LAMAN INI, KANDUNGANNYA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN INI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. LAMAN, KANDUNGANNYA DAN SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN INI DISEDIAKAN ATAS ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA", TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT. HOSTROOSTER MAUPUN MANA-MANA ​​ORANG YANG BERKAITAN DENGAN HOSTROOSTER MEMBUAT SEBARANG WARANTI ATAU PERWAKILAN MENGENAI KESEMPATAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KESEDIAAN TAPAK.

DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

Terjemahan Mesin
Kandungan tertentu yang dijana pengguna di Tapak telah diterjemahkan untuk kemudahan anda menggunakan perisian terjemahan yang dikuasakan oleh Amazon atau Google. Usaha yang munasabah telah dibuat untuk menyediakan terjemahan yang tepat, namun, tiada terjemahan automatik yang sempurna dan tidak juga bertujuan untuk menggantikan penterjemah manusia. Terjemahan sedemikian disediakan sebagai perkhidmatan kepada pengguna Tapak, dan disediakan "seadanya". Tiada jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada tersurat atau tersirat, dibuat tentang ketepatan, kebolehpercayaan, atau ketepatan terjemahan sedemikian yang dibuat daripada bahasa Inggeris ke dalam mana-mana bahasa lain. Sesetengah kandungan yang dijana pengguna (seperti imej, video, Flash, dsb.) mungkin tidak diterjemahkan atau diterjemahkan dengan tepat sama sekali disebabkan oleh pengehadan perisian terjemahan.

Google menafikan semua jaminan yang berkaitan dengan terjemahan, tersurat atau tersirat, termasuk sebarang jaminan ketepatan, kebolehpercayaan dan sebarang jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.

Teks rasmi adalah versi Bahasa Inggeris bagi Tapak. Sebarang percanggahan atau perbezaan yang dicipta dalam terjemahan adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kesan undang-undang untuk tujuan pematuhan atau penguatkuasaan. Jika timbul sebarang soalan berkaitan dengan ketepatan maklumat yang terkandung dalam kandungan terjemahan, sila rujuk kandungan versi bahasa Inggeris yang merupakan versi rasmi.

Batasan ke atas Liabiliti
HOSTROOSTER, AHLI AHLINYA ATAU PEMBESAR LESEN MEREKA, PENYEDIA PERKHIDMATAN, PEKERJA, EJEN, PEGAWAI ATAU PENGARAH MEREKA AKAN TANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG JENIS KEROSAKAN, DI BAWAH MANA-MANA ​​TEORI UNDANG-UNDANG, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN ANDA. LAMAN, MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN KEPADANYA, MANA-MANA ​​KANDUNGAN DI LAMAN ATAU LAIN-LAIN LAIN ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN ATAU LAMAN WEB LAIN, TERMASUK MANA-MANA ​​LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, TIDAK SAMPINGAN TERHAD KEPADA, KECEDERAAN DIRI, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, KEGURUAN EMOSI, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN ATAU SIMPANAN YANG DIJANGKA, KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN MUHIBAH, KEHILANGAN DATA DAN SAMA ADA DISEBABKAN OLEH TORT (TERMASUK), PELANGGARAN KONTRAK ATAU SEBALIKNYA, WALAUPUN DAPAT DIRAMALKAN.

HAL DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN MANA-MANA ​​LIABILITI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.

Istilah "Ahli Gabungan" yang dirujuk di sini, ialah entiti yang, secara langsung atau tidak langsung, mengawal, atau berada di bawah kawalan, atau berada di bawah kawalan bersama HostRooster, di mana kawalan bermaksud mempunyai lebih daripada lima puluh peratus (50%) saham mengundi atau kepentingan pemilikan lain atau majoriti hak mengundi entiti tersebut.